juli 31, 2023

Hoe bouw je aan succesvol samenwerken?

In de praktijk niet altijd makkelijk. Teams laten zich vooral leiden door de waan van de dag en zijn vooral bezig met hun eigen werk en resultaten. Misschien wordt er in het team wel spanning ervaren, gedoe en is er weinig onderling respect. Succesvol samenwerken is niet vanzelfsprekend, maar kan wél gebouwd worden. Ik help teams daarbij en gebruik in de basis het Teamwiel® van Martijn Vroemen. Op maat, want elk team is uniek. Het is een eenvoudig model, gebaseerd op 6 factoren die meehelpen bij het vormen van een effectief team en succesvol samenwerken. Elk team kan groeien.

Zonder doel heeft een team geen bestaan

Heb jij met je team doelen meetbaar gemaakt? Vertaald in concreet gedrag? Vind je het zinvol wat je doet?

Een belangrijke basis factor is om als team motiverende en werkbare doelen te stellen. Duidelijk omschreven doelen, die leiden naar een concreet resultaat en door iedereen gedragen wordt. Duidelijke doelen geven uitdaging, zin en identiteit. Een goed en werkbaar doel kan elk teamlid vertalen in taken, bezigheden en gedrag. Bespreek eens met elkaar wat jij uit het team haalt.

Gedeelde verantwoordelijkheid zorgt voor verbinding

Herken je het dat iedereen overal z’n plasje over wilt doen, met als gevolg dat uiteindelijk niets tot stand komt? Welke knelpunten komen als een boemerang elk overleg weer terug? Zitten er wel eens twee te kibbelen en kijkt de rest toe?

Het is belangrijk dat iedereen invloed en zeggenschap heeft. Je voelt je namelijk niet snel verantwoordelijk voor iets dat je wordt opgelegd of moet. In een succesvol team is er eigenaarschap: beslis je zelf, word je gehoord, gezien en kan je zelf invloed uitoefenen. Dat zorgt voor verbinding. Laat collega’s eens vertellen wat een ander doet. En bespreek met elkaar wie de beslissingen neemt en wie zicht zich afzijdig houdt.

Communicatie is de smeerolie in het team

Hoe zit iedereen erbij in jouw team? Is iedereen goed geïnformeerd? Wordt er geroddeld of geklaagd? Hoe veilig is het in jouw team?

Duidelijke, transparante communicatie zorgt voor helderheid. Zonder uitwisseling tussen collega’s is er geen mogelijkheid voor goed samenwerken. Maar zelfs als iedereen in hetzelfde kantoor zit, wil dit nog niet zeggen dat er goede communicatie is. Vooral als het druk is en gedoe, ligt geroddel en gemopper bij de koffieautomaat op de loer. Leer als team om goed en gericht te vergaderen en om eerlijke feedback te (durven) geven aan elkaar.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

Hoe is het met het vertrouwen in het team? Kennen jullie elkaar (een beetje meer dan alleen elkaars naam)? Hoe gaan jullie om met kritiek en gedoe?

Het is een kunst om in een team vertrouwen te creëren. Dit vraagt dag in dag uit aandacht, want het komt te voet en gaat te paard! Vooral in een omgeving die continu veranderd en waarin onzorgvuldig met mensen wordt omgegaan. Daar komt nog bij dat in elk team collega’s zitten met verschillende vaardigheden, karakters en kwaliteiten. Deze verschillen hebben een voordeel, maar daar ligt vaak ook onbegrip en conflict. Daarom zal er in elk team aandacht voor elkaar moeten zijn en respect voor elkaars verschillen. Het kan dus geen kwaad elkaar wat beter te leren kennen, formeel en informeel. Bespreek eens elkaars competenties en vaardigheden. En varieer bewust eens in samenwerkingsduo’s.

Flexibel zijn in de constante veranderingen

Wat doen jullie in jouw team aan leren en ontwikkelen? Vindt er evaluatie plaats? Is het team op de hoogte van de actuele ontwikkelingen?

Tegenwoordig is de behoefte aan rust en regelmaat sterker dan ooit! Toch zal een succesvol team met de constante verandering om moeten gaan, daar hoort een flexibele houding bij. Dat geldt ook wanneer de samenstelling van een team wijzigt. Zoiets vraagt veel van het aanpassingsvermogen van teamleden, omdat bij vertrek of komst van een teamlid de dynamiek vaak verandert. Neem met elkaar de samenwerkingsafspraken eens onder de loep en ruim alle overbodige afspraken op.

Initiatief tonen geeft energie

Wie vult bij jullie in het team de agendapunten? Wat doe jij als je een knelpunt ervaart? Geef jij als leidinggevende voldoende ruimte en vertrouwen?

Een gebrek aan initiatief is niet alleen nadelig voor het team, het is ook één van de duidelijkste signalen dat het niet goed zit! Initiatief tonen betekent dat de teamleden actief zijn, ze uit eigen beweging dingen beginnen en verder kijken dan de taakomschrijving. Niemand heeft iets aan een goed idee als het niet opgepakt wordt. Verantwoordelijk zijn betekent dat je niet alleen problemen waarneemt, maar dat je ook tot handelen overgaat. Dit geeft energie. Bespreek met elkaar eens de cirkel van invloed en betrokkenheid. Welke kaders zijn er en welke speelruimte?

Werk je met teams en besef je dat goed samenwerken niet altijd vanzelf gaat?

Heb je behoefte aan meer houvast? Of wil jij leren hoe je jouw team in beweging krijgt? Dat kan! Leer op een systemische wijze te zien wat goed gaat en wat beter kan in jouw team. Zodat je dit met het team bespreekbaar kunt maken. Want teamontwikkeling doe je mét het team.

Ik help je om stapsgewijs een zelfstandig team neer te zetten. Bij elk van de zes factoren leer ik je de valkuilen en bruikbare werkvormen om mee aan de slag te gaan. Wil jij aan de slag met succesvol samenwerken? Ik vertel je graag meer in een vrijblijvende kennismaking.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp