Ontmoetingsveld neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Ontmoetingsveld heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Ontmoetingsveld bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Ontmoetingsveld

Ontmoetingsveld kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten (en/of producten) van Ontmoetingsveld bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Ontmoetingsveld kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens:

Ontmoetingsveld gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening (en de levering van producten).

Als je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Ontmoetingsveld de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Ontmoetingsveld. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Ontmoetingsveld en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Bezoekersgegevens:

Op de website van Ontmoetingsveld (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens (waaronder jouw IP-adres) bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Betaalgegevens:

Ontmoetingsveld gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer (en creditcardgegevens), voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden

Ontmoetingsveld kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Dienstverleners:

Ontmoetingsveld deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Ontmoetingsveldcorrect en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Ontmoetingsveld een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ontmoetingsveld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Ontmoetingsveld jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.

Overheidsinstanties:

Op verzoek van overheidsinstanties zal Ontmoetingsveld de persoonsgegevens verstrekken, als dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Ontmoetingsveld maakt bij het aanbieden van diensten (en producten) op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

Functionele cookies: die benodigd zijn voor een goede en soepele werking van de Website en die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).

Tracking cookies: met jouw toestemming plaatst Ontmoetingsveld tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van Ontmoetingsveld bezoekt. Hierdoor kan Ontmoetingsveld te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Ontmoetingsveld bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel.

Ontmoetingsveld maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service, zoals Google Analytics. Via deze cookies krijgt Ontmoetingsveldinzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Ontmoetingsveld de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.

Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy  en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl 

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt (met inbegrip van het IP-adres] overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Ontmoetingsveld heeft hier geen invloed op. Ontmoetingsveld heeft Google geen toestemming gegeven om de via Ontmoetingsveld verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

Social media cookies: ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Instagram. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing als je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Ontmoetingsveld draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Ontmoetingsveld bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Ontmoetingsveld jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Ontmoetingsveldjouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mandy@ontmoetingsveld.nl. Ontmoetingsveld zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Ontmoetingsveld neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ontmoetingsveld heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Ontmoetingsveld of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Ontmoetingsveld verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Ontmoetingsveld via mandy@ontmoetingsveld.nl 

www.ontmoetingsveld.nl is een website van Ontmoetingsveld en is als volgt te bereiken:
Adres: Zwanebloem 14, Abbekerk
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 84683120
E-mailadres: mandy@ontmoetingsveld.nl 

Klachten

Als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ontmoetingsveld, verzoekt Ontmoetingsveldje om zo snel mogelijk contact met Ontmoetingsveld op te nemen via mandy@ontmoetingsveld.nl. Ontmoetingsveld zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Als je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

Wijzigingen

Ontmoetingsveld behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.