oktober 30, 2023

Toekomstbestendige ouderenzorg

In systemisch werken is aandacht voor de oorsprong van een organisatie, team of systeem belangrijk. De oorsprong zorgt voor verbinding. Het is de reden waarom het ooit begonnen is. De oorsprong is niet te veranderen en onderdeel van het systeem. Wanneer je een goede verbinding met de oorsprong hebt, geeft dit veerkracht en fungeert het als bron.

Oorsprong ouderenzorg

Tot 1880 liet iedereen die het kon betalen zich thuis verplegen. Dit gebeurde door liefhebbende familie, buren of zusters. Er was nauwelijks sprake van enige overheidsbemoeienis op het gebied van volksgezondheid en welzijn. De hygiënische omstandigheden waaronder een groot deel van de Nederlandse bevolking leefde waren slecht. Werklozen, weduwen, invaliden en ouderen werden beschouwd als armen, werden aan hun lot overgelaten en waren afhankelijk van de liefdadigheid van anderen. Gasthuizen gaven onderdak aan arme zieken, die geen thuis hadden. Pas in de tweede helft van de 19e eeuw ontstonden de voorlopers van de hedendaagse ziekenhuizen. Tijdens de jaren dertig bleef de zorg voor zieken en armen vooral een zaak van particuliere organisaties, vaak georganiseerd vanuit levensbeschouwingen.

Tot de jaren ’60 zijn er nauwelijks voorzieningen voor ouderen. Wie met pensioen ging en niet door eigen kinderen werd opgevangen en verzorgd, belandde in een instelling. Deze ouderen leefden in die tijd vaak eenzaam en arm. Maar met de toenemende welvaart en de komst van nieuwe wetgeving schoten in de jaren ’60 de bejaardenhuizen als paddenstoelen uit de grond. Eerst leken ze het paradijs op aarde, maar door de toenemende zorgzwaarte en het gebrek aan personeel wordt rond 1980 het roer alweer omgegooid. De tehuizen blijken een te grote kostenpost voor de samenleving waardoor het uitgangspunt wordt: ouderen kunnen beter zo lang mogelijk thuisblijven.

Hoe is het nu in de ouderenzorg?

  • De levensverwachting stijgt en daarmee het percentage ouderen in de bevolking. Hierdoor stijgt ook de zorgvraag. Naar verwachting zal over ongeveer 10 jaar 40% van de 75-plussers meer dan drie aandoeningen hebben.
  • Het personeelstekort in de zorg groeit. In 2040 moet ongeveer een kwart van alle werkende Nederlanders in de zorg werken om dezelfde kwaliteit van zorg te behouden als nu.
  • De zorguitgaven in Nederland zijn hoog. In 2018 gaven huishoudens, de overheid en verzekeraars samen meer dan 100 miljard euro uit aan zorg. De verwachting is dat de zorguitgaven de komende jaren blijven stijgen.

Bron: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderzoek/academische-werkplaats-duurzame-zorg-limburg/uitdagingen-de-zorg

Organisatie opstelling

De oorsprong van wie we zijn en de patronen die wij meenemen in ons leven zijn terug te vinden in onze systemen. Door uit te zoomen en aandacht te hebben voor de oorsprong van een organisatie kan een opstelling helderheid geven over wat er in beeld wil komen. Met een organisatie opstelling maak je onbewuste patronen zichtbaar en krijg je inzicht in vragen als:

  • Wat zijn terugkerende patronen binnen het systeem?
  • Hoe houden we binnen dit systeem een bepaald probleem in stand?
  • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om veranderingen goed te borgen?

Tijdens een organisatie opstelling haal je op een snelle manier de essentie van een vraagstuk naar boven. Je spreekt jouw zelf oplossend vermogen aan waardoor er vanuit een diepere laag een oplossing ontstaat.

In de zorg wordt er waardevol en belangrijk werk gedaan. Werk waarin veel uitdagingen voorbijkomen en een systemische blik kan helpen. Ben je nieuwsgierig wat een organisatie opstelling voor jou kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op, ik vertel je graag meer.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp