Uncategorized

Roerige tijden in de zorg

In de zorgorganisaties waar ik kom is de zorgkloof een veel besproken onderwerp tijdens mijn coaching en training. Hoe houden we ons hoofd zo goed mogelijk boven water? De zorg staat voor grote uitdagingen door de groeiende kloof tussen de stijgende vraag naar zorg, terwijl de beschikbaarheid van zorg afneemt en de zorg steeds complexer wordt.

Lees verder »

Toekomstbestendige ouderenzorg

In systemisch werken is aandacht voor de oorsprong van een organisatie, team of systeem belangrijk. De oorsprong zorgt voor verbinding. Het is de reden waarom het ooit begonnen is. De oorsprong is niet te veranderen en onderdeel van het systeem. Wanneer je een goede verbinding met de oorsprong hebt, geeft dit veerkracht en fungeert het als bron.

Lees verder »